Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

niedopowiedzenia
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin

June 08 2018

niedopowiedzenia
4609 602a 400
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
niedopowiedzenia
4210 0ccd 400
Reposted fromrichardth richardth viacarmenluna carmenluna
niedopowiedzenia
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaaugustus augustus
niedopowiedzenia
5607 f5d5 400
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
niedopowiedzenia
4791 6242
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasarkastyczna sarkastyczna

May 01 2018

niedopowiedzenia
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje viaApriloNeil ApriloNeil
niedopowiedzenia
4058 76a6 400
i'm in love with this photo
niedopowiedzenia
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viasmutnazupa smutnazupa
niedopowiedzenia
3627 6129 400
Reposted frompiehus piehus viadesperateee desperateee

April 15 2018

niedopowiedzenia
3613 75f0 400
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
niedopowiedzenia
5217 7b5c 400
spoko mordeczko
Reposted fromkopytq kopytq viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
niedopowiedzenia
Kobiety, mogą udawać że mają to w dupie, ale nie mają tego w dupie.  
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
8861 ec88 400
Reposted fromseaweed seaweed viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
4631 0a0e 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viasapnai sapnai
niedopowiedzenia

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadotknij dotknij
niedopowiedzenia
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlovvie lovvie viadesperateee desperateee

April 05 2018

niedopowiedzenia
8214 d9e4 400
Reposted fromdatfeel datfeel viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl