Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

niedopowiedzenia
1569 b0b2 400
Reposted fromtfu tfu viachowchow chowchow
niedopowiedzenia
6144 7fa6 400
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viaasz asz
niedopowiedzenia
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee via28mm 28mm
niedopowiedzenia
4812 ab73 400
Reposted fromkaiee kaiee viachowchow chowchow
niedopowiedzenia
4264 c4ad
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viainstead instead
5660 512c 400
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viahysterie hysterie
niedopowiedzenia
2200 02a0
Brazilian supermarket
Reposted fromvolldost volldost via8agienny 8agienny
8921 a073 400
niedopowiedzenia
5242 8457 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapetro petro

June 20 2017

niedopowiedzenia
5228 624c 400
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viasanitas sanitas
niedopowiedzenia
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viadreamerlive dreamerlive
niedopowiedzenia
9736 fc1c 400
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viakotfica kotfica
niedopowiedzenia
6860 7619 400
niedopowiedzenia
3621 6a67 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
niedopowiedzenia
4842 30cc 400
Reposted fromkaiee kaiee viaHogattaa Hogattaa
niedopowiedzenia
3495 703a 400
Reposted fromsarazation sarazation viamirosia mirosia
niedopowiedzenia
9852 07cf 400
niedopowiedzenia
6135 a329 400
niedopowiedzenia
niedopowiedzenia
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viapsychodelik psychodelik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl