Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

niedopowiedzenia
9716 ff70 400
Reposted fromNekoii Nekoii viadeparter departer
niedopowiedzenia
niedopowiedzenia
3472 adfb 400
niedopowiedzenia
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
niedopowiedzenia
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapollywood pollywood
niedopowiedzenia
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viadangel dangel
niedopowiedzenia
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viadangel dangel
niedopowiedzenia
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja viadangel dangel
niedopowiedzenia
4677 531b 400
niedopowiedzenia
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
6344 2eb8 400
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
2416 77de 400

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

niedopowiedzenia
2184 1b9c 400
Reposted fromkatsiu katsiu viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromimaybebad imaybebad viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaPrzygnebiona Przygnebiona
0098 2294 400
Reposted frombrumous brumous viaPrzygnebiona Przygnebiona
9935 344c 400
Reposted frombrumous brumous viaPrzygnebiona Przygnebiona

November 21 2017

Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viagosiuuaam16 gosiuuaam16
niedopowiedzenia
6542 1620 400
niedopowiedzenia
0234 68ff 400
Reposted frommart6na mart6na via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl