Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

niedopowiedzenia
1069 261b 400
Reposted fromkaraibski karaibski viaJodenstein Jodenstein
niedopowiedzenia
6813 b412 400
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
Jesteś niedokończonym wątkiem. 
— Koniec Świata

October 12 2017

niedopowiedzenia
9892 e083 400
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaMagoryan Magoryan
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen

niedopowiedzenia
Kulisy sławy
Reposted fromkopytq kopytq viaBabson Babson
niedopowiedzenia
6230 06b6 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianokturnal nokturnal
niedopowiedzenia
4405 37c8
Reposted fromMatalisman Matalisman viatfu tfu
niedopowiedzenia
8767 ab23 400
Reposted fromsowaaa sowaaa viakrajes1993 krajes1993
niedopowiedzenia
3691 dce5 400
Reposted fromdivi divi viacristinaa cristinaa
8179 d62c 400
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaschaaf schaaf
4633 daf0 400
Reposted fromcharmander charmander viajanuschytrus januschytrus
niedopowiedzenia
8025 e3ee 400
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatfu tfu
niedopowiedzenia

October 04 2017

niedopowiedzenia
Po Whiski mówi mi się łatwiej, mówię rzeczy które zawsze chciałem powiedzieć innym ale nigdy nie mogły przejść mi przez gardło. 
— Ja
niedopowiedzenia
5576 d968 400
Reposted fromtfu tfu viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl