Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2018

niedopowiedzenia
1734 b544 400
Reposted frombeer beer vialost-in-space lost-in-space
niedopowiedzenia
niedopowiedzenia
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frombadgirl badgirl viagabrielle gabrielle
niedopowiedzenia
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viapensieve pensieve

January 23 2018

niedopowiedzenia
5987 760d 400
Reposted fromfungi fungi viakapitandziwny kapitandziwny
niedopowiedzenia
7823 7add 400
Reposted fromabandroned abandroned viakapitandziwny kapitandziwny
niedopowiedzenia
8588 ffdd 400
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
9833 2969 400
niedopowiedzenia
4579 e5d6 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaMigotliwa Migotliwa
niedopowiedzenia
0104 ac4c 400
Reposted frommangoe mangoe viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
2707 3e5e 400
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
niedopowiedzenia
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaszlugtime szlugtime

January 16 2018

niedopowiedzenia
8729 0f0c 400
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
niedopowiedzenia
4185 53d8 400
Reposted fromthinredline thinredline viairmelin irmelin
niedopowiedzenia

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
7093 5431 400
Reposted frommetadon metadon viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl