Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

niedopowiedzenia
3613 75f0 400
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
niedopowiedzenia
5217 7b5c 400
spoko mordeczko
Reposted fromkopytq kopytq viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
niedopowiedzenia
Kobiety, mogą udawać że mają to w dupie, ale nie mają tego w dupie.  
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
8861 ec88 400
Reposted fromseaweed seaweed viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
4631 0a0e 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viasapnai sapnai
niedopowiedzenia

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadotknij dotknij
niedopowiedzenia
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlovvie lovvie viadesperateee desperateee

April 05 2018

niedopowiedzenia
8214 d9e4 400
Reposted fromdatfeel datfeel viaMigotliwa Migotliwa
niedopowiedzenia
miało być tylko raz, spróbowałem Cię raz, teraz chce cały czas 
— Smolasty, ft. Otsochodzi - Uzależniony
Reposted frompolciak polciak viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viawerterowska werterowska
5471 2013 400
Reposted fromdivi divi viadesperateee desperateee
niedopowiedzenia
0731 1f5a 400
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
0714 e532 400
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
niedopowiedzenia
6349 0809 400
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl